Schildklier

Schildklierziekten komen in verschillende vormen voor en de klachten kunnen zeer uiteenlopen (bron: Schildklier Organisatie Nederland). In Nederland hebben ruim 700.000 mensen een schildklierafwijking. De schilklier kan te snel of juist te langzaam werken, er kan sprake zijn van een ontsteking, een zichtbare of voelbare vergroting (struma), knobbels (nodus, nodulair) of schildklierkanker. Ook kan, veroorzaakt door een te snel werkende schildklier, de oogziekte (Graves) ontstaan. Dan is er sprake van een ontsteking van het weefsel achter en rond de ogen. Schildklierziekten kunnen al bij de geboorte aanwezig zijn, maar zich ook in een later stadium ontwikkelen. Bij schildklierfunctiestoornissen gaat het in de meeste gevallen om een auto-immuunziekte.

Een goede vitamine D-waarde is belangrijk voor het immuunsysteem en verlaagt het risico op diverse auto-immuunziekten. De rol van vitamine D bij schildklierziekten is dan ook onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. In wetenschappelijk onderzoek in 2015  en 2018 werd het verband bekeken tussen vitamine D-waarde en het hebben van een schildklierauto-immuunziekte. Hierin werd aangetoond dat patiënten met een auto-immuun schildklierziekte, zoals de ziekten van Graves en Hashimoto, gemiddeld lagere vitamine D-waarden hadden en drie keer zoveel kans hadden op vitamine D-deficiëntie.

Wetenschappelijk onderzoek in 2016 wees uit dat circa 70% van patiënten met een te trage schildklier ook een vitamine D tekort heeft. En, zo wordt benoemt in hetzelfde onderzoek, de gemiddelde hoeveelheid vitamine D is bij personen met een schildklieraandoening 16,2% lager dan bij mensen zonder deze aandoening.

Een aantal auto-immuunziekten kunnen ervoor zorgen dat voedingsmiddelen niet voldoende worden opgenomen (Schild, 2016). Echter, blijvende vage gezondheidsklachten, zoals vermoeidheid, haaruitval, licht in het hoofd of concentratieproblemen, worden soms onterecht gelinkt aan de (niet-optimale behandeling van de) schildklier. Een vitamine- of mineralentekort kan ook de boosdoener zijn. De klachten lijken namelijk veel op de (rest)verschijnselen bij een schildklieraandoening (bron: Schild, februari 2023)

Een (huis)arts kan vaststellen of er daadwerkelijk sprake is een schildklieraandoening en of er sprake is van een tekort aan vitamine D. In samenspraak met de arts kan een passend behandelplan opgesteld worden.