Vergoeding

In Nederland krijgen ongeveer 1,5 miljoen mensen vitamine D voorgeschreven op recept van een (huis)arts. Tot en met 31 december 2022 werd vitamine D vergoed binnen het basispakket van de zorgverzekering. Vanaf 2023 is de vergoeding van alle vitamine D uit het basispakket van de zorgverzekering gehaald. Dit betreft alle middelen die bedoeld zijn om een vitamine D-tekort te voorkomen of te behandelen. Hiermee wordt middelen bedoeld met alleen colecalciferol, calcifediol en middelen met een combinatie van colecalciferol en calcium (kalk) en/of alendroninezuur.

Vergoeding vitamine D volledig uit basispakket
Eerder werd een lage dosis vitamine D al niet meer vergoed, vanuit de gedachte dat deze lagere doseringen vrij verkrijgbaar zijn bij de drogist en daardoor laagdrempelig door de consument zelf aangeschaft konden worden. Nu geldt het stopzetten van de vergoeding vanaf januari 2023 ook voor een hogere dosis, zoals benoemd in het advies van het Zorginstituut Nederland. Aan consumenten wordt gevraagd om deze middelen vanaf 2023 zelf aan te schaffen. Het Zorginstituut Nederland maakt in het beleid (ingaande vanaf januari 2023) geen uitzondering voor kwetsbare groepen of mensen met aandoeningen danwel ziektebeelden waarbij het innemen van vitamine D ondersteunend kan werken, omdat de basisverzekering voor iedereen geldt. Daarom kan vitamine D alleen voor iedereen, of voor niemand vergoed worden (bron: reumazorgnederland.nl). Lees het volledige vergoedingsbesluit in de Staatscourant d.d. 30-11-2022.

Artsen, apothekers , brancheorganisaties (zoals KNMP) en patiëntenverenigingen hebben zich massaal uitgesproken tegen dit besluit. Op verzoek van de Tweede Kamer laat minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) onderzoeken hoe de aanschaf en therapietrouw van vitamine D zijn veranderd naar aanleiding van het uit de vergoeding halen van vitamine D.

De Rijksoverheid Nederland benadrukt het belang van vitamine D in het volgende advies: Als u vitamine D gebruikt, is het belangrijk om dit te blijven doen. Vitamine D zorgt onder meer voor sterke botten, tanden en spieren.