Astma & COPD

Wanneer er sprake is van een aandoening of ziekte van de luchtwegen en/of de longen, wordt dit aangeduid met de term longziekte. Voorbeelden van longziekten zijn bronchitis, astma, luchtwegmalacie, COPD en bijvoorbeeld een klaplong. Over de longziekten astma en COPD worden in toenemende mate internationale, wetenschappelijke publicaties uitgebracht die aantonen dat het innemen van extra vitamine D, kan zorgen voor minder longaanvallen (bron: Longfonds.nl).

Astma is een blijvende ontsteking van de longen. Dit houdt in dat er altijd kleine ontstekingen zijn in de longen, wat aanzienlijke fysieke klachten kan veroorzaken. Mensen met astma kunnen moeite ervaren met ademhalen, omdat door de aandoening de luchtwegen opzwellen en vernauwen.  Mensen met hogere vitamine D-waarden blijken (bron: publicaties wetenschapper Catherine Hawrylowicz, 2017) de klachten die ontstaan door de longziekte astma beter te kunnen controleren. Dit komt door de impact van vitamine D op de stof interleukin-17 (IL-17) in het menselijk lichaam. IL-17 is een cruciaal onderdeel in het immuunsysteem en kent een negatieve uitwerking als de waarden te hoog zijn. Vitamine D kan de waarden terugdringen, zo bleek uit bloedstalen die voor het onderzoek (2017) werden afgenomen.

Een voldoende gehalte vitamine D kan ook een rol spelen in het verminderen of voorkomen van longaanvallen van mensen met COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). COPD is een longziekte waarbij de longen beschadigd zijn. De longen krijgen dan minder zuurstof en ademhalen is doorgaans moeilijker. Dit zorgt ervoor dat de energie in het lichaam afneemt. Dagelijkse activiteiten zoals traplopen of boodschappen doen kunnen lastig zijn (bron: longfonds.nl)

Uit verschillende onderzoeken van onder meer de Queen Mary Universiteit (2016) in Londen en de Amsterdamse Vrije Universiteit blijkt dat wanneer er sprake is van een vitamine D tekort en deze tekorten adequaat worden aangevuld, longaanvallen minder vaak voorkomen bij mensen met astma of COPD. Ook verlopen de longaanvallen, aldus het Longfonds in Nederland, dan minder ernstig.

Een juist gehalte vitamine D in het lichaam helpt om het immuunsysteem te activeren. Vitamine D is één van de weinige vitamines die het lichaam zelf kan aanmaken. Dat gebeurt in de huid onder invloed van zonlicht. Aangezien de zon in de wintermaanden in Nederland onvoldoende kracht heeft voor de aanmaak van vitamine D, wordt er een extra inname van vitamine D aangeraden.

Een (huis)arts kan vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van een tekort aan vitamine D en indien nodig adviseren om een vitamine D supplement te slikken. De (huis)arts kan ook voorschrijven welke dosering het beste past in de betreffende situatie.