Migraine

Migraine is niet een gewone hoofdpijn, het is een hersenaandoening. De gevoeligheid voor migraine is voor een gedeelte erfelijk, aldus de Hersenstichting.nl. Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt ook dat een vitamine D tekort verband houdt met het hebben van (chronische) migraine. Personen met chronische migraine blijken vaker ook een tekort aan vitamine D te hebben, zoals ook blijkt uit internationale, wetenschappelijke studies in 2017 en 2019.

Migraine komt het vaakst voor bij mensen tussen de 15 en 55 jaar met een piek tussen de 45 en 55 jaar (bron: www.gezondheidsplein.nl). Maar ook kinderen kunnen migraine krijgen. Zij hebben dan vooral last van misselijkheid en overgeven. De hoofdpijnklachten die volwassenen ervaren tijdens een migraineaanval, kunnen bij kinderen juist minder (sterk) voorkomen.

Naast hoofdpijn kan migraine ook andere klachten geven, zoals misselijkheid, overgeven, en een overgevoeligheid voor prikkels zoals geluid, licht en geur. Migraine kan, gedurende de migraine aanval, ook het zicht beïnvloeden. Het is vaak een combinatie van factoren die voor een migraineaanval zorgen. Erfelijkheid, de hormonale balans, een (over)gevoeligheid voor prikkels zoals licht en geluid alsook het voedingspatroon en aanwezige gehalte vitamine D kunnen een rol spelen in de mate waarin migraineaanvallen ontstaan en/of verergeren.

Het bepalen van het vitamine D gehalte en het zo nodig aanvullen van een vitamine D tekort kan helpen in het tegengaan of verminderen van migraineaanvallen en migraineklachten. Een bloedtest (via een doorverwijzing van een arts) kan uitsluitsel geven of er sprake is van een vitamine D tekort.

Ook is het belangrijk om een gezonde levensstijl, voldoende nachtrust en een gevarieerd voedingspatroon in acht te nemen, om zo een migraineaanval te voorkomen of te beperken. (bron www.apotheek.nl). Daarnaast wordt, bij chronische migraine, vaak ook migrainemedicatie voorgeschreven door de (huis)arts of een neuroloog.