Ondersteuning bij ziektebeelden

De laatste decennia tonen steeds meer wetenschappelijke onderzoeken dat vitamine D een gunstige werking heeft op sommige vormen van kanker, zoals borstkanker en darmkanker, op chronische ziekten als MS, reuma, op spierzwakte, hypertensie, depressie, hart- en vaatziekten, suikerziekte en op auto-immuunziekten. Vitamine D beïnvloedt als hormoon meer dan 200 genen in het menselijk lichaam. Uit wetenschappelijke onderzoeken komt naar voren dat vitamine D multifunctioneel is, in alle levensfasen noodzakelijk is en dat vele ziekten veroorzaakt worden door, of gerelateerd zijn aan, een tekort aan vitamine D.

Of een exacte, aanbevolen hoeveelheid vitamine D deze ziektebeelden kan beperken, tegenaan of bijvoorbeeld het lichaam kan ondersteunen in het herstel is niet zondermeer te zeggen. Wellicht kan het beter andersom bekeken worden: bij een gebrek aan vitamine D kunnen deze aandoeningen eerder optreden of verergeren.

Van vitamine D is bekend dat het de gezondheid ondersteunt en helpt om de weerstand van het lichaam in stand te houden. Vitamine D zorgt voor opname van calcium (kalk) en fosfaat uit voedsel, wat nodig is voor de opbouw en de stevigheid van botten, sterke tanden en goed werkende spieren. Het wordt ook gebruikt om botontkalking (osteoporose) en spierzwakte en -pijn (myopathie) tegen te gaan bij kinderen, volwassenen en ouderen. Een tekort aan vitamine D kan bij jonge kinderen rachitis (ook wel bekend als Engelse ziekte) veroorzaken. Deze ziekte zorgt voor afwijkingen aan het skelet. Een juiste hoeveelheid vitamine D is mede daarom voor kinderen van belang.

Vitamine D ondersteunt het lichaam ook in het kunnen hebben van voldoende en kwalitatief goede slaap. En nachtrust is van belang gebleken in herstelprocessen in het menselijk lichaam.  Een goed verloop van de nachtrust wordt daarnaast geassocieerd met een lagere kans op een aantal ziektebeelden, zoals een hoge bloeddruk, dementie, diabetes en kanker. Een meta-analyse heeft dit verband in kaart gebracht, maar naar de precieze werkingsmechanismen blijft onderzoek nodig. (bron: https://fibromyalgie.nl/vitamine-d-tekort-gerelateerd-aan-slaapstoornissen/)

Vitamine D Ondersteuning bij ziekte

Welke hoeveelheid vitamine D passend is per persoon, situatie en/of ziektebeeld is verschillend en behoort individueel te worden bepaald door de behandelend (huis)arts op basis van metingen.