Dementie

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Onder de noemer dementie kunnen ruim vijftig ziektes geschaard worden die allen te maken hebben met het mentale welzijn. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast komen vasculaire dementie, fronto-temporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor. Dementie is een ingewikkelde, ingrijpende ziekte en komt behoorlijk vaak voor (bron: alzheimer-nederland.nl).

Vitamine D ondersteuning bij dementieNaar schatting hebben 1 op de 3 vrouwen kans om op een gegeven moment in het leven dementie te ontwikkelen. Bij mannen wordt deze kans geschat op 1 op 4. Een van de belangrijkste risicofactoren van het ontwikkelen van een dementie is leeftijd.

Wetenschappers wisten al eerder een verband te ontdekken tussen lage waarden van vitamine D en cognitieve achteruitgang. Vitamine D blijkt in de hersenen betrokken te zijn bij neurotrofines, dit zijn stofjes in de hersenen die ervoor zorgen dat de hersencellen goed kunnen blijven functioneren. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat vitamine D cellen stimuleert die beschadigde hersencellen, zoals amyloïde plaques, afbreken en verwijderen. Amyloïde plaques worden sterk geassocieerd met de ziekte van Alzheimer. Ook lijkt een voldoende inname van vitamine D de dood van gezonde hersencellen te verminderen.

Senioren met een tekort aan vitamine D hebben een groter risico op cognitieve achteruitgang. Dat blijkt uit onderzoeken van University of Exeter en University of Calgary. In dit onderzoek volgden een team van wetenschappers gedurende een periode van 6 jaar een groep van 1.658 gezonde 65-plussers. De senioren die te weinig vitamine D binnenkregen, bleken een 53 procent groter risico te hebben op dementie. Bij ouderen met een ernstig vitamine D-gebrek was het risico op het ontwikkelen van dementie 125 procent groter. Voor de ziekte van Alzheimer golden ongeveer dezelfde cijfers.

Eerder wetenschappelijk onderzoek toonde al aan dat een tekort aan vitamine D het risico op cognitieve problemen verhoogt. Deze studie bevestigt dat dat zich vertaalt in een hoger risico op de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie.

Uit wetenschappelijke onderzoeken, zoals het onderzoek van de University of Exeter, blijkt wel een verband tussen lage waarden vitamine D en cognitieve achteruitgang. Ook uit de publicatie in het American Academy of Neurology (August 2014) Vitamin D and the risk of dementia and Alzheimer blijkt dat lage vitamine D spiegels wel degelijk invloed hebben op dementie.

Een belangrijke vraag is wanneer er voldoende vitamine D in het lichaam aanwezig is en wanneer er gesproken kan worden van een tekort aan vitamine D. Met behulp van een bloedonderzoek kan in kaart gebracht worden hoe het met de waarden van vitamine D gesteld is. Een behandelend (huis)arts kan beoordelen of er een supplement van vitamine D gewenst is en in welke hoeveelheid. De academische ziekenhuizen van Groningen, Maastricht, Utrecht, Rotterdam en Leiden geven aan dat de streefwaarde van vitamine D in het bloed moet liggen tussen de 75 en 100 mnol/liter.