Depressie

Internationale studies en onderzoeken tonen een verband tussen het gehalte vitamine D in het menselijk lichaam en de conditie van de hersencellen.

Wetenschappers ontdekten reeds een verband tussen lage waarden van vitamine D en cognitieve achteruitgang. Vitamine D blijkt in de hersenen betrokken te zijn bij neurotrofines, dit zijn stofjes in de hersenen die ervoor zorgen dat de hersencellen goed kunnen blijven functioneren. Ook zijn er aanwijzingen dat vitamine D cellen stimuleert die beschadigde hersencellen, zoals amyloïde plaques welke worden geassocieerd met de ziekte van Alzheimer, afbreken en verwijderen.

Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken komt naar voren dat een vitamine D tekort ook kan bijdragen aan een depressie. Vrouwen die dagelijks genoeg vitamine D binnenkrijgen, hebben aanzienlijk minder last van depressieve klachten dan vrouwen met een vitamine D tekort, zo bleek uit een studie van het Women’s Health Initiative (WHI). Ook onder ouderen met een depressie blijkt het vitamine D-gehalte in het bloed veel lager te zijn dan bij ouderen zonder depressie (bron: lichtopdepressie.nl).

NESDA (The Netherlands Study of Depression and Anxiety) onderzocht ook de connectie tussen vitamine D in het menselijk lichaam en depressie. De bevindingen toonden een sterk verband aan. Mensen met een huidige depressie of die in het verleden een depressie hadden gehad, lieten een significant lagere concentratie van vitamine D in het bloed zien dan gezonde controles. Bovendien bleek dat bij huidige depressieve personen de ernst van de symptomen samenhing met de concentratie vitamine D in het bloed: hoe ernstiger de symptomen, des te groter het vitamine D tekort.

Er bestaan meerdere theorieën die het verband tussen een vitamine D tekort en depressie lijken te verklaren. Een voldoende concentratie vitamine D in het lichaam geeft een verbeterde spierkracht en kan daarmee een verhoogd gevoel van welbehagen brengen. Een voldoende inname van vitamine D kan ook de dood van gezonde hersencellen verminderen, hetgeen een positief kan hebben op de algehele psychische gezondheid (bron: gezonderleven.org). Een andere gedachte is dat een tekort aan vitamine D depressie kan veroorzaken maar er ook het gevolg van kan zijn vanwege een verminderde inname van vitamines en blootstelling aan zonlicht.

Onderzoekers hebben de indruk dat vitamine D depressie kan helpen voorkomen of verzachten. Wetenschappelijke onderzoeken laten duidelijk en aantoonbaar een verband zien, vaak met insteek dat verder wetenschappelijk onderzoek benodigd is.