Gezondheid

Vitamine D is een belangrijke vitamine die de gezondheid ondersteunt en helpt om de weerstand van het lichaam in stand te houden. Het zorgt voor opname van calcium (kalk) en fosfaat uit voedsel, wat nodig is voor de opbouw en de stevigheid van botten, sterke tanden, een goed werkend immuunsysteem en goed werkende spieren. Daarmee is een voldoende inname van vitamine D voor iedereen, in elke levensfase, van belang. Diverse wetenschappelijke studies tonen dit aan.

Ouderen, mensen met een getinte huidskleur, mensen die weinig buiten komen, vrouwen die borstvoeding geven, vrouwen in de overgang, mensen die weinig of geen vis en/of vlees eten, zwangere vrouwen en personen met een (tijdelijk) verlaagde weerstand hebben bijvoorbeeld extra baat bij het innemen van vitamine D. Ook voor zuigelingen en kinderen is voldoende inname van vitamine D essentieel, omdat het de groei en de ontwikkeling van de botten ondersteunt.

Het lichaam kan op verschillende wijzen vitamine D binnenkrijgen. Zonlicht is de belangrijkste bron van vitamine D. Via het zonlicht op de huid kan het lichaam zelf vitamine D aanmaken. Ook komt vitamine D in de voeding voor in twee vormen: ergocalciferol (vitamine D2) en cholecalciferol (vitamine D3). Zo is vitamine D bijvoorbeeld aanwezig in vette vis en (in wat lagere gehaltes) vlees en eieren.

Deze basishoeveelheid vitamine D is echter niet altijd toereikend. Dan kan het raadzaam zijn een supplement in te nemen. De exacte, aanbevolen dosering is per persoon en situatie verschillend en behoort individueel te worden bepaald door de behandelend (huis)arts op basis van metingen.

Advertorial

Met de Biozek ® Vitamine D Zelftest kan de concentratie 25-OH-vitamine D (vitamine D3) in het bloed eenvoudig zelf worden bepaald.

  • Eenvoudig zelf thuis uit te voeren
  • Bloedmonster via vingerprik en slechts 1 druppel bloed
  • Na 10 minuten is de vitamine D bloedspiegel af te lezen op de Kleurenkaart
  • Bekijk hier de bijsluiter met instructie voor het gebruik van de Biozek ® Vitamine D Zelftest