Galblaas

De galblaas is een klein, peervormig orgaan dat zich aan de rechterkant van de buik, onder de lever bevindt. De galblaas heeft een belangrijke functie in de vetvertering. Indien vet niet goed wordt verteerd, kan er veel vet via de ontlasting worden uitgescheiden. Dit kan duiden op een probleem met de galblaas. Soms raakt de galblaas ontstoken en in sommige gevallen kunnen dan galstenen ontstaan (https://www.darmklachten.nl/aandoeningen/galblaas/).

Bij galblaasproblemen wordt ook de opname van vitamine D bemoeilijkt. Een vitamine D tekort kan daarom ook duiden op galblaasproblemen. Het nader laten onderzoeken en behandelen van galblaasproblemen is belangrijk, omdat er naast pijnklachten ook tekorten van vitamine A,D,E en K2 kunnen ontstaan in het lichaam (https://www.wegmethoofdpijn.nl/galblaas-hoofdpijn/). Een bloedtest of zelftest kan uitsluitsel bieden of er sprake is van een tekort aan vitamine D.

Naar schatting hebben circa 5 tot 10 % van de volwassenen galstenen. De meeste mensen zijn zich er niet van bewust omdat bij hen geen klachten optreden. Vrouwen lijden 5 maal meer aan galstenen dan mannen. De eerste klachten treden meestal op middelbare leeftijd op. (https://www.menselijklichaam.nl/algemeen/galstenen/).