KNMP stelt informatiematerialen overheidsmaatregel vitamine D beschikbaar

De KNMP stelt informatiemateriaal beschikbaar over de overheidsmaatregel rondom vitamine D. In het dossier ‘Vitamine D’ op KNMP.nl staan onder meer antwoorden op veelgestelde vragen en een voorbeeldbrief aan patiënten. Ook is er een poster, baliekaartje en narrowcast te downloaden. Het dossier ‘Vitamine D’ wordt continu voorzien van updates en aanvullende en geactualiseerde informatie en materialen.

Per 1 januari 2023 worden alle vitamine D-middelen met colecalciferol of calcifediol, ook de combinatiemiddelen met calcium of alendroninezuur, niet meer vergoed. Dat besluit nam minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in mei van dit jaar, op advies van het Zorginstituut. De KNMP benadrukt dat de werking en effectiviteit van vitamine D niet ter discussie staat, ondanks de overheidsmaatregel waardoor de vergoedingsstatus per 1 januari 2023 wijzigt.