Vitamine D in basispakket

Laatste oproep aan CDA om vitamine D (hoge dosering) in het basispakket te houden

Minister Kuipers is van plan om alle vitamine D uit het verzekerde pakket te halen. Maar circa 50 procent van de zelfstandig wonende senioren kampt met een vitamine D-tekort. Onder ouderen die niet meer zelfstandig wonen, ligt dat nog hoger: 85 tot 90 procent. Daarom geldt voor alle 70-plussers het advies om extra vitamine D in te nemen. KBO-Brabant wil graag vitamine D in het basispakket voor 70-plussers behouden om hogere zorgkosten in de toekomst te voorkomen.

Het gaat KBO-Brabant om de duurdere, hoge doseringen vitamine D. Die zijn enkel op recept verkrijgbaar. De verstrekking is enkel voorbehouden aan artsen en apothekers en ze zijn dus niet bij de drogist te koop.

Een gebrek aan vitamine D kan de spieren en botten verzwakken. Daarom krijgen veel senioren met een verhoogd fractuurrisico vitamine D van hun arts voorgeschreven. Deze hoge, en daardoor duurdere, doseringen vitamine D worden momenteel nog volledig vergoed en helpt senioren om gezond oud te worden. Uit de meest recente cijfers uit 2017 blijkt dat alleen al de totale kosten in verband met heupfracturen op zo’n 461 miljoen euro per jaar uitkomen. De zorgkosten voor een heupbreuk bedragen tussen de 20.000 en 26.000 euro per persoon. En naar verwachting zullen die in 2030 met vijftig procent gaan toenemen.

Als de Tweede Kamer volgende week instemt met de uitstroom van vitamine D uit het basispakket moeten senioren deze receptgeneesmiddelen straks zelf betalen. Die zorgkosten komen bovenop het eigen risico en de eigen bijdrage. KBO-Brabant maakt zich zorgen dat mensen hun vitamine D dan niet meer innemen en deed een laatste oproep aan coalitiepartij CDA om vitamine D in het basispakket te houden.

Het vergoeden van vitamine D voor 70-plussers sluit aan bij het voornemen van het kabinet om meer te investeren in preventie.