Vitamine D helpt volwassenen met niet-alcoholische vette leverziekte (Studie)

Een groep onderzoekers uit Bali, Indonesië, heeft een meta-analyse uitgevoerd waarbij ze het effect van vitamine D op volwassenen met niet-alcoholische vette leverziekte (NAFLD) onderzochten.[1] Uit de studie bleek dat een supplement van vitamine D de insulineresistentie bij volwassenen met een tekort aan vitamine D en niet-alcoholische vette leverziekte verbeterde.

Opzet van de studie

Een tekort aan vitamine D wordt doorgaans geassocieerd met insulineresistentie. Om deze reden en omdat insulineresistentie een risicofactor is voor de ontwikkeling van niet-alcoholische vette leverziekte (NAFLD), kan een dagelijks supplement van vitamine D de insulineresistentie van personen met NAFLD verbeteren.

De studie

Het onderzoek omvat een meta-analyse van 7 gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken. In totaal werden er 753 volwassenen met NAFLD bestudeerd om te kijken wat het effect van suppletie met vitamine D, vergeleken met een placebo, op de insulineresistentie van de deelnemers was.

De primaire uitkomst van insulineresistentie werd gemeten met Glycemic Control. Dit verwijst naar de gemiddelde bloedsuikerspiegel van een persoon. HbA1c is de meest gebruikte marker om de glycemische index te controleren. Een continue glucosemeter of vingersticks worden ook vaak gebruikt om de glycemische index te helpen controleren en verbeteren. De secundaire uitkomsten waren serumspiegels van vitamine D en niveaus van de leverenzymen alanine aminotransferase (ALT) en aspartaat aminotransferase (AST).

De deelnemers waren tussen 27 en 66 jaar oud, en hun gemiddelde HOMA-IR-waarden varieerden van 1,8 tot 4,6 (waarbij waarden groter dan 1,9 wijzen op insulineresistentie). In alle onderzoeken, op één na, werd de gemiddelde serum vitamine D-gehalte gekenmerkt door een tekort of insufficiëntie.

Een supplement van vitamine D werd in een dosering van 1.000-2.000 IE/dag over 3 studies ingenomen en 3 studies kregen een dosering van 50.000 IE elke 1 of 2 weken. Verder werd in 1 studie suppletie van vitamine D toegediend als een eenmalige intramusculaire injectie in een dosering van 600.000 IE. De duur van de interventie varieerde van 10 weken tot 6 maanden.

De resultaten van de studie

Uit het onderzoek en de resultaten bleek dat vitamine D-suppletie de insulineresistentie (HOMA-IR reductie van -1,06) wel degelijk kon verbeteren. Verder werd het serum vitamine D-gehalte verhoogd met 17,5 ng/mL en verbeterde het ALT-gehalte.