Dit zijn de 4 wijzigingen in het basispakket van 2023

Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in een brief aan de Tweede Kamer de wijzigingen voor de Zorgverzekeringswet in 2023 uiteengezet. Daarin zitten ook een aantal belangrijke veranderingen voor de dekking van het basispakket.

Dit zijn de vier belangrijkste wijzigingen voor het komende jaar:

1. Coronazorg

Er zijn nog steeds een hoop Nederlanders die aan het herstellen zijn van corona. Sommigen van hen hebben hier extra hulp bij nodig, bijvoorbeeld in de vorm van fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie of dieetadvies.

Iemand die kampt met vermoeidheid, conditieverlies, verlies in spierkracht of benauwdheid kan maximaal 50 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie vergoed krijgen vanuit de basisverzekering.

Koen Kuijper (Zorgwijzer)

Tot 1 augustus wordt deze extra zorg vergoed uit het basispakket. Gelukkig heeft de minister deze regeling nog met een jaar verlengd tot en met 1 augustus 2023, zodat ook patiënten die volgend jaar moeite ondervinden van de zorg gebruik kunnen maken.

2. Vitamine D

Onlangs adviseerde Zorginstituut Nederland om vitamine D bevattende geneesmiddelen te schrappen uit het basispakket. Minister Kuipers heeft dit advies nu overgenomen. Per 1 januari 2023 verdwijnt de vergoeding van Vitamine D via de zorgverzekering. Dit betekent dat iedereen nu zelf voor de kosten van vitamine D moet opdraaien.

Voor iemand die gebruikt maken van een receptmiddel met hoge dosering kunnen de totale extra kosten oplopen tot maximaal 79 euro per jaar.

Check ook eens onze Zorgwijzer over vitamine D, met informatie over wat vitamine D precies is, waar het in zit en hoeveel je nodig hebt.

3. Combinatietest

De combinatietest voor zwangere vrouwen wordt niet meer vergoed vanuit het basispakket. Reden hiervoor is dat te weinig vrouwen gebruikmaken van de test, waardoor niet langer aan de kwaliteitsrichtlijn kan worden voldaan en de kwaliteit niet langer kon worden gewaarborgd.

De combinatietest werd in het verleden meer gebruikt en betreft een bloedtest en nekplooimeting.

4. NIPT

De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) voor zwangeren blijft wel gewoon beschikbaar en wordt per 1 april 2023 middels een overheidsregeling buiten het basispakket om aangeboden. De eigen betaling van 175 euro die eerst gold, komt daarmee te vervallen.

Als er sprake is van een medische indicatie gaat de financiering wel via de zorgverzekering, maar hoeft hiervoor geen verplicht eigen risico meer te worden betaald. Dit geldt per 1 januari 2023.

Me de NIPT kunnen vrouwen hun ongeboren kind laten checken op chromosoomafwijkingen, zoals het down-, edwards- en patausyndroom.