Crohn-patiënten met actieve ziekte hebben vaak aan einde van winter te lage vitamine D gehaltes

Vitamine D behoort tot de vitamines die mogelijk van invloed zijn om ons immuunsysteem. Een vitamine D tekort wordt vaak gezien bij patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD), daarom krijgen deze patiënten vaak vitamine D in tabletvorm gesupplementeerd. Zwitserse onderzoekers hebben gekeken naar de vitamine levels in het bloed van patiënten met IBD en mensen met het prikkelbare darmsyndroom (PDS).

In totaal onderzochten zij het bloed van 181 patiënten: 156 met IBD en 25 met PDS. Naast de vitamine D bloedwaarden, werd er ook gekeken naar ziekteactiviteit, ontstekingswaarden, fysieke activiteit en seizoen. Een vitamine D tekort werd omschreven als een vitamine D niveau van minder dan 50 nmol/L. In totaal hadden 58 patiënten (58.6%) met de ziekte van Crohn en 25 patiënten (44.6%) met colitis ulcerosa een vitamine D tekort. Ten opzichte van de PDS-groep had alleen de Crohn-groep een significant verlaagd vitamine D gehalte. Uit verdere analyses kwam naar voren dat verhoogde ontstekingsfactoren in het bloed (CRP) en in de ontlasting (fecaal calprotectine) gecorreleerd waren aan een verlaagd vitamine D gehalte. Bovendien werd er gezien dat het vitamine D gehalte in het voorjaar aanzienlijk lager was dan in de zomer.

De reden dat patiënten met Crohn lager vitamine D gehaltes hebben, komt waarschijnlijk doordat er verminderde opname in de dunne darm plaatsvindt door de ontsteking. Bij de ziekte van Crohn kan namelijk vrijwel het gehele maag-darmkanaal ontstoken zijn waaronder vaak de dunne darm, terwijl dit bij colitis ulcerosa alleen de dikke darm is. Dat het vitamine D gehalte lager is in het voorjaar dan in de zomer is ook niet verrassend, aangezien tegen het voorjaar, door gebrek aan zonlicht, vrijwel al het vitamine D is opgebruikt in het lichaam.

Deze studie geeft wederom aan dat patiënten met chronische darmontstekingen vaak een vitamine D tekort hebben, en dan geldt dat met name voor de patiënten met een actieve ziekte van Crohn aan het einde van de winter.